Verksamhetspolicy

/Verksamhetspolicy
Verksamhetspolicy 2018-04-30T13:48:46+00:00

Verksamhetspolicy

 

Vi erbjuder kunden stor flexibilitet genom erforderlig kompetens för reparbete, så kallat Rope Access.
Vi är proffs på platser där ordinarie personal inte vill, kan eller får arbeta.
Miljöhänsyn och säkerhet är alltid viktiga faktorer i genomförandet av våra uppdrag.

Typiska arbetsmiljöer och uppdrag ni kan nyttja oss för:
Bergrum, industrier, trånga utrymmen och höghöjdsarbeten

MR Teknik är ett företag med bred kompetens från många olika branscher vilket gör att vi snabbt och säkert löser de problem som uppkommer.

Ett personligt engagemang med våra kunder och samarbetspartners är viktigt för oss så att vi kan leva upp till de åtaganden vi har genom hela kundprocessen.
Att arbeta aktivt och systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor för att förbättra hälso- och miljörisker ingår som en naturlig del i all vår verksamhet.

Vi har konstaterat att drivmedel och avfall är våra mest betydande miljöaspekter, och när det gäller kundtillfredsställelsen är kunskap, kompetens och service våra viktigaste framgångsfaktorer.
Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt författningskrav som vi berörs av, och genom diskretion och seriositet tillfredsställa våra kunders specifika krav, behov och förväntningar.
Vi strävar efter att bli ett klimatneutralt företag.

2015-01-01
Robin Ringkvist
Företagsledare
MR Teknik & Service AB
08 – 669 56 00