image

image

En svets som gått av. Men med snabb åtgärd så kunde man köra vidare.